Html Standart Parametlerer

HTML etiketlerinin parametreleri olabilir. Aşağıda HTML4 ile gelen bazı özel parametreler gösterilmiştir.


Merkezi Parametreler

base, head, html, meta, param, script, style, ve title elements'lerde geçerli değildir.

Parametre Değer Açıklama
class class_rule veya style_rule Öğenin sınıfı
id id_name Öğeler için özgün ID (tanımlama)
style style_definition Tek satırlık stil tanımı
title tooltip_text  Tool tip açıklama stili (Üzerine gelindiğinde çıkan sarı zeminli metin)


Dil Parametreleri

base, head, html, meta, param, script, style, ve title elements'lerde geçerli değildir.

Parametre Değer Açıklama
dir ltr | rtl Metin yönünü belirtme
lang language_code Dil kodu


Klavye Parametreleri

Parametre Değer Açıklama
accesskey character Bir öğeye erişmek için bir kısayol belirtme
tabindex number Bir öğe için tab sekme sırasını belirtme