Edebiyat

Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve 

duygularını, okuyana estetik bir tat doyum 

sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir 

amaç gütmese de biçimsel ve bu düzeye 

ulaşmış yazılı yapıtların tümününe verilen 
isimdir.

Kapsamı

Edebiyat düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde 

anlatma sanatı olarak tanımlanabilirse de her anlatı her 

metin edebiyat tanımı içerisine sokulmaz. Amacı okuyucuya 

estetik bir lezzet sunmak değil de onu bir konuda 

aydınlatacak teknik bilgileri içeren yapıtlar (bilimsel makale 

veya kitaplar, gazete haberleri gibi) edebiyat tanımı dışında 

değerlendirilirler. Bununla birlikte bazı müellifler bilimsel 

yapıt ve haberlerin edebi değer taşıtabilecek nitelikte 

olabileceği gibi sanatsal kaygı taşımayan şiirlere de 

rastlanabileceğini belirterek bu tanıma karşı çıkmışlardır.